Facebook广告常见问题

FB常见问题&快捷入口

Facebook是独立站第一大站外流量来源,因此FB广告投放也成了所有卖家的必修课。下面整理了卖家朋友在做FB广告投放的经常会遇到的一些问题以及相应处理方式。持续更新,可点赞收藏。

 1. 广告主帮助中心:https://www.facebook.com/business/help(内含在线客服,可提问和申诉)
 2. 查看网站链接是否被封:https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/
 3. 链接、主页被封申诉: https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
 4. 账户被封诉: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
 5. 账户申请复审: https://business.facebook.com/help/contact/1623198851303136
 6. 广告未获批申诉: https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
 7. 广告审核超过 24 小时: https://www.facebook.com/help/contact/186912391909649
 8. 个人账户部分广告功能被限制申诉: https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902
 9. 个号验证无法登陆: https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
 10. 申诉结果查询: https://www.facebook.com/support/
 11. 在线客服: https://www.facebook.com/business/help/support
 12. 查询 Facebook User ID: https://lookup-id.com/
 13. 主页评分查询: https://business.facebook.com/ads/customer_feedback
 14. 广告主帮助中心: https://www.facebook.com/business/help
 15. 个人账号被封申诉:https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=260749603972907
 16. BM被封申诉: https://www.facebook.com/help/contact/2166173276743732

发表评论

请注意,评论必须在发布之前获得批准。